spacer
spacer search

Zervynos
Užsisakykite malonumą sielai ir kūnui!

Search
spacer
header
Meniu
Titulinis/Naujienos
Apie Zervynas
 
Titulinis/Naujienos arrow Apie Zervynas arrow ZARVYNOM IR ŪLAI TOLI IKI PERLŲ

ZARVYNOM IR ŪLAI TOLI IKI PERLŲ Spausdinti El. paštas

Valentas Svirnelis

Kokios skambios frazės koki gražūs žodzai, kap prasdeda kalbėc apė Zarvynas. Kalbos aina iš toli  o kap kadu ir iš aukštai. Raikia pabūc an daikto gerai insidaboc one in dangų dairycis, kožnų sūsparų raikia pačiupinėc su žmogum pakalbėc jam išaiškinc, o jai sekas tai padėc o ne tep, kad nieko nelaisc, o cik gražiai kalbėc.Gerai atsimenu kadu prasdėj čeikelių (baidarių) urtas. Čaikelė ne bebras, jos žuvys nesbijo o ir Zarvynų jaunimui, nor sezoninis darbas, bet vis geriau nei nieko, gal miestan nebėgs sodzun katris užsiturės, gal dar katris pirkių insistrais žmonys pasilsėc atvažuos, gal gi atgims pamažu Zarvynos, mislinu sau; ne tep kap dar, pravažuoji per visų sodzų ir net nei vištos neragėc.

Bėgo čėsas ir buvo ragėc, kad tas čaikelių urtas tuoj užsiturės.Ūlos krantai graunami, ba nepadarytos prieplaukos, mašinas stato kur pakliuvo, nor būt kur, bet nepadaryta aikštelė, surinkinėdami čaikelas voliojas stacai an kelio, nei peraic, nei pravažuoc sekas, kici voliojas po pievas, o turėt būc stalai, suolai, kokis paviecis (pavėsinė) aptverta aikštelė ir būdelė, nuveic an savo raikalo, o ne už pirmo kampo ir an sūsparų. Dar ir tep sodzus ilgai kentė, o razumnos galvos nudavė nieko neragi nieko negirdzi, o kap neapsikentį žmones prasdėjo skandalyc, tai tuoj pakišo senų giesmį; nelaisc, uždrausc,o turėjo nurodzyc paraikalauc, suderyc, patikryc, tep kap ir budinkus stacyc, o dartės sako, kad labai pelningas verslas. Dėl to ir prisveisė ciek firmų, ir kol nesveisc, daryc nieko neraikia cik pinigus, kap miškan grybus raikia surinkc.Bet iš to verslo dzidzausia nauda tai Nacionaliniam drausciniui 5 lt už bilietėlį,ir daugiau nieko, tai keno kišenėn šiciej pinigai prapuola,ir kas už juos padaryta, ar cik bilietėliai atspausdyta jei tep, tai va kur dzidzausias biznis, o gal jiei tep darmavais pinigais pertekį, kad jiem nerūpi iš kur už kų ir kiek tų pinigų priplaukia. Nepamislina kap padaryc,kad visiem,ir gerai ir gražu būtų, bet langviausia vėl uždrausc, nelaisc šypuotais dratais užtverc, kad niekas nei peraic nei praplaukc negalėt.Ūlos vaga baisi, medzo virtuolių pilna, krantai bebrų sudrapalyci dzirgėlynais apaugį anksliai žali ar išdžiūvį an kranto staci ir išvirtį niekeno nekliudomi, pievos krūmais užejį, kiek jau metų nešienautos, iš šalcinių bebrai kanalus pasdarį medzus iš miško urtavoja. Kas tokias geras akis turi ir perlus inžūro, tegu kiciem parodo, visi pažūrėsim, ir apsižūrėsim kad ciej perlai po storu sluoksniu...pakišči. Čaikelių urtų ne drausc raikia o panaudoc tep, kad Ūlos vaga, krantai būt sutvarkyci, kad grožis parėtkas būtų tai ir sodzaus žmonys neskandalis ir bus visiem nauda. Cik kas ir už kų, tų darbų daryc turėt, ar nacionalinis parkas katris už bilietėlius gerus pinigus govis per pilvų pralaidza ir nieko nedaro, ar verslininkai. 50 metų čėsas parodė kap drauscinus tvarkė ir prižūrėj ,,nacionaliniai‘‘ .Gal jau čėsas laisc tvarkyc ne ,,nacionalinėm‘‘o kitom rankom. Gal ne kaneč visom čeikelėm išplaukc iš Zarvynų, kur irgi jokių sąlygų nėra. Plaukc sekas prasdėc iš daugelio daiktų, nuok Rudnios iki Mančigirės cik, kad būt padaryta, tep kap turėt būc, išnuomoc cinkamų aikštelį priek Ūlai, nurodzyc kas ir kap tynai turėt būc padaryta,kiek ir kap, Ūlos vagos, krantų ir prieigų iščyscyta ir sutvarkyta tadu ir firmų sumažės ir parėtkas pagerės, tai kolei kas pats geriausias būdas Ūlai išgelbėc nuok apaugusių mėšlų.
Kliuvo ir kelias ainancis per sodzų, užtai kad siauras vingiuotas nepatogus. Senai buvo mislyta kelių padaryc nuk pervažos palei girinikijų stacai an cilto, bet kam iš to nauda.
Tuom keliu važuos cik ciej katriej gyvena už cilto, o ciej per katrų laukus aitų kelias, visciek važuot per sodzų –tai kam jiem to raikia, o kad kiciem bus geriau, tai neduok Dzieve, nei už jokius pinigus, jei ne man –tai nor dangum tų kelių darykit. Razumnos galvos tep ir padaris, jei ne dangum tai kalnais, kur nėr nei raikalo, nei bus naudos. Nesvierina kad neseka porai moterėlių išaiškyc, darodyc išpirkc išmainyc ar išraikalauc katros jau tais laukais mažai naudojas,bet va būk tai daro, nor iš to niekam nebus naudos. Drausc, laisc, daryc, pamačyc, paaiškyc raikia su razumu, kad žmogus suprast, kad tai ir jam ir kiciem bus gerai ir smagu, darodzyc, kad mūs krašto gamta nuostabiai maloni, ir tam cik raikia noro, ir trupucį akvatos,ba iki šiol kokis yra parėtkas, tai nėra nei grožio, nei dzaugsmo, nei naudos nei apgiedotų perlų.
 
spacer

 
spacer