spacer
spacer search

Zervynos
Užsisakykite malonumą sielai ir kūnui!

Search
spacer
header
Meniu
Titulinis/Naujienos
Apie Zervynas
 
Titulinis/Naujienos arrow Apie Zervynas arrow STĖGALIŲ AŽERAS PAGELBOS ŠAUKIAS

STĖGALIŲ AŽERAS PAGELBOS ŠAUKIAS Spausdinti El. paštas

Valentas Svirnelis

Po daugelio nevalios metų šuomet pavasarį Stėgalių ažeras grįžo savan daiktan. Jam grįžč padėjo kas nepacingėjo šaukton talkon ataic. Dzidzausia nočyna pagelbai buvo kirvis, lopeta ir būrys vaikų katriej šakelėm ir piesku puolės kap kraujus iš žaizdos bėgancį iš ažerėlio vandenį užuturėc. Kolei dar vandenio nedaugis buvo tai ir tas darbas vaisių davė. Gražu buvo žūrėc kap perkastu ravu in ažerų ištroškusį vandens srovė čiurlena. Smalsiom akim žūrėdami in mani vaikai klausė ;
-O pilnas ažeras ar grait pribėgs.

Žūrėdamas in tū ravelį siaurų ir vaikų smalsias akis mėginu praudų poryc;
-Raikės palaukc kokius gal du ar tris metus, kol vandenio priveis kol gyvascis pargrįž, žūrėkit dar cik viena kita varlukė šokinėja, paukštuko jokio neragėc cik vanagas aukštai padangėn ratus suka ir in mus daboja, gal mislina kad mumim nieko neišeis.
Pravei cik dzvi nedėlios ir man cik atvažavus susiedas Audrius su dzaugsmu man sako;
-Jau ažeras pribėgo pilnas ir vaduo mušas pro kraštus aš kelios dzienos mėginu, jį vienas užturėc, o kiek varlių rados, jau yr ir ancų pulkas ir gervių poros dzvi apsigyveno, gal tu žinai iš kur būt gauc žuvų ir ažeras būtų kap buvis.
Klausau ir vieryc net nesnori, ir kas galėt pavieryc ,kad šitep graita vandenio pribėgs ir gyvascis iš kur,-gal kūmuosa sėdėjo.
Ir praudų Audrius sakė, jau ir griežlė spakainiai giesmį savo griežia, bakosas iš padangės nerdamas mekena, katro daugiau kap trisdešimcis metų, ca buvo neragėc, varlių galingas choras gaudza. Šitų giesmių beklausanc sunku būt dzaugsmų nuturėc.
Bet vanduo rinkos sylų sėmės ir vienų ryt jis prasmušė per užturėtų vagų.
Kap cik galėjo, vyrai storojos,. bet vandenio syla dzidzulė ir dar jį sunku užturėc.
Aš vėl šaukiuos per laikraščį ,,Giružį‘‘ katris padėjo man talkas sušaukc, nejaugi cik vaikam tas ažeras turėt rūpėc ir vėl ciktai su lopetėlėm raiks ažerų išratavoc.
Canai gi kap ne kap skaitos drauscinis, tai kad gi kas atait ir padabot, kad ir po šičiek metų klaidas keno tai padarytas, sekas pataisyc.
Gal Dzūkijon neskaito nieks ,,Giružio‘‘ ir mūs bėdų jiem neragėc.
Tai kas gyvi ir skaitote ,,Giružį‘‘,kas mylit gamtų jos turtus –padėkit ir jum už tai paukšteliai, savo gražiom giesmelėm, padėkos.
spacer

 
spacer